1-31 ตุลาคม 2563 ช็อปเมนู New Collection – Good Shape & Full Moon ช็อป 2 ขึ้นไป ลด 30 % ยกเว้น SPECIAL PRICE

[close]

ช้อปปิ้งออนไลน์

การจัดส่งสินค้า (ส่งฟรีภายในประเทศไทย)

การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
เมื่อทางเว็บได้รับหลักฐานการชำระเงิน จากลูกค้าจะตรวจสอบยอด – เปิดบิล- เบิกสินค้าเตรียมจัดส่ง 1-2 วันทำการ

การแจ้งหลักฐานการชำระเงิน และ รอบการจัดส่งสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร

  1. วันจันทร์ – พฤหัส แจ้งการชำระเงินก่อน 13.00 น. จัดส่งสินค้าไปที่ไปรษณีย์ในวันถัดไป
  2. วันพฤหัส แจ้งการชำระเงินตั้งแต่ 13.01 น. – วันศุกร์ ก่อน13.00 น. จัดส่งสินค้าไปที่ไปรษณีย์ในวันจันทร์ถัดไป
  3. วันศุกร์ แจ้งการชำระเงินตั้งแต่ 13.01 น. – วันอาทิตย์ จัดส่งสินค้าไปที่ไปรษณีย์วันอังคารถัดไป

สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วผ่านระบบ Payment Gateway ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินใดๆ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าตามรอบเช่นกัน

ระยะเวลาการนำจ่ายของไปรษณีย์

  • จัดส่ง แบบ EMS. ไปรษณีย์นำจ่าย ภายใน 1-3 วัน (ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป)
  • จัดส่ง แบบพัสดุธรรมดาไปรษณีย์นำจ่าย 7-15 วัน (ยอดชำระต่ำกว่า1,000 บาท)

หมายเหตุ :

  • บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยช่วงเวลาวันหยุดราชการต่อเนื่อง หรือเหตุสุดวิสัยอื่น
  • การจัดส่งแบบ EMS. โดยปกติลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ หาก 5 วันแล้วยังไม่ได้รับสินค้ากรุณาแจ้งกลับเพื่อทำการตรวจสอบติดตามสินค้าให้ค่ะ
  • บริษัทจะแจ้งเลขที่พัสดุให้ทางอีเมล์ของลุกค้าที่มีการจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน แจ้งทุกวันทำการช่วงเวลา 14.00 น. สามารถตรวจสอบเลขที่พัสดุได้ตามเวลาดังกล่าว.