อย่าลืมแลกของรางวัล Wiennashop I points หมดเขต 25 ธันวาคม 2561 + Lover Bra บราราคาสุดพิเศษ

[close]

นโยบาย Privacy Policy

นโยบายกฎระเบียน และเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ จาก www.wiennashop.com

การใช้บริการของ www.wiennashop.com มีกฎระเบียบ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบ และเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎ และเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

ลิขสิทธิ์

สิ่งต่างๆ ที่อยู่ใน www.wiennashop.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ยกเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหา สาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่างๆ ที่พัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

การจำกัดพื้นที่ข้อมูล และการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล

การพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิด และหากพิสูจน์ได้ว่า มีบุคคลใดนำข้อมูลของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ หรือกระทำการใดๆ กับข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

การพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิด และหากพิสูจน์ได้ว่า มีบุคคลใดนำข้อมูลของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ หรือกระทำการใดๆ กับข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

การใช้ข้อมูล และการใช้ภาษา

บางครั้งผู้ใช้บริการอาจให้ข้อมูล ส่งต่อข้อความ หรือสอบถาม โดยส่งข้อมูล และข้อความในเชิงวิจารณ์ มายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำขึ้นแสดงในเว็บไซต์ หรือส่งอีเมล์ หรือส่งผ่าน Social network ต่อไปยังผู้อื่น ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ ทำให้เกิดจดหมายลูกโซ่ หรือการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยืนยันที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่มีการแอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อื่น ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่ได้หมายความว่า บริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล หรือเห็นด้วยกับความเห็นเหล่านั้น เพียงแต่หากผ่านการพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า / สมาชิก

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพความเป็นส่วนตัวของสมาชิก ด้วยเหตุนี้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการของเว็บไซต์ ให้ตรงความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการแต่ละท่านอาจเปิดบัญชี และกำหนดรหัส Username และ Password ในการเข้าเว็บไซต์ไว้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับเอง และผู้ใช้บริการแต่ละท่านจะต้องยอมรับผิดชอบกับการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ Username และ Password ของท่าน

ความปลอดภัยในการชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต

  1. ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการกรอกในระหว่างการสั่งซื้อสินค้าใน www.wiennashop.com จะถูกป้องกันโดยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้าหาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล และทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลกที่มีการส่งผ่ายข้อมูลสำคัญทางอินเตอร์เน็ท
  2. เมื่อท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านกอรกในหน้าต่างของธนาคารจะถูกบันทึก และทำการอนุมติที่ Host ของธนาคารนั้นๆ ที่เป็นตัวแทนของ VISA และ MASTER CARD ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการจัดเก็บที่ Server ของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลใดๆ

การรับประกันสินค้า

สินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ QC และรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตก่อนจำหน่าย และส่งมอบถึงผู้ซื้อ หากพบกรณีผิดพลาดสินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากบริษัทฯ ท่านสามารถแจ้งได้ที่ โทร 0-2689-8520 ต่อ 129,130 ในเวลาทำการ และส่งคืนสินค้าเพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ และนำสินค้าใหม่ส่งคืนท่านทันที

การเปลี่ยน คืนสินค้า

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล ยินดีเปลี่ยน หรือคืนสินค้าภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไข* โดยสินค้าอยู่ในสภาพ และหีบห่อที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียบหาย หรือถูกนำไปใช้งานแล้ว

ติดต่อเรา
E-mail: wiennashop@wien.co.th / Line :@wiennashop
Tel. 08-7691-8546, 08-1735-9924, 02-689-8520 ต่อ129, 130 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.