1-31 ตุลาคม 2563 ช็อปเมนู New Collection – Good Shape & Full Moon ช็อป 2 ขึ้นไป ลด 30 % ยกเว้น SPECIAL PRICE

[close]
Swipe to the left
Tips Talk
October 28,2017

Tip-บราตัว(ไม่) โปรด... อาจเล่นบทโหดกับอกคุณ

ไม่ดีแน่ ถ้าบราที่ใส่อยู่ทุกวัน ทำลายอกของคุณให้เสียรูปทรงโดยที่คุณไม่รู้ตัว อกคุณอาจถูกกดดัน จนออกมาเป็น 4 เต้า หรือห่างเหิน แยกจากกัน อย่าปล่อยให้บราตัวโปรด...สร้างความโหดร้ายกับอกคุณต่อไปเลยค่ะ

By Wienna
Tips Talk
October 28,2017

Tip-เสีย “อก” เสียใจ

การเลือกบราผิดขนาด โดยอาจเลือกเล็กไป หรือใหญ่ไป ซึ่งผลเสียต่ออกของคุณโดยตรงและสร้างความผิดลักษณะของอกควรจะสวยงาม ให้กลายเป็นปัญหาได้นะคะ เคยเห็นสาวบางคนทำไมอกสวยจัง?

By Wienna
Tips Talk
October 28,2017

Tip-สองเราคู่กัน “เลือกชุดชั้นในตามสรีระ”

ชุดชั้นใน เป็นสิ่งที่คู่ และอยู่ใกล้ชิดผู้หญิงมากที่สุด อีกทั้งช่วยเสริมส่งให้ผู้หญิงมีเรือนร่างสวยได้ส่วน หากเลือกชุดชั้นในได้เหมาะกับรูปร่าง ของตัวเอง

By Wienna