รายการโปรโมชั่น - ของแถม คลิก Blog / Lover Bra บราราคาสุดพิเศษ คลิกเลย

[close]

สมัครสมาชิก
ข้อตกลงการในการสมัครสมาชิก www.wiennashop.com

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ www.wiennashop.com ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้

การสมัครสมาชิก

    หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน www.wiennashop.com
ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยกดปุ่ม"สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน หลังจากท่านยืนยันการสมัครแล้ว(ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก")บริษัทจะส่ง e-mail ไปยังท่านเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกท่านสามารถใช้บริการใดๆ ตามประสงค์ของท่านใน www.wiennashop.com และมีผลทันทีโดยท่านสามารถใช้บริการ และรับสิทธิประโยชน์ได้ตามประกาศต่างๆของทางเว็บไซต์

คำรับรองของสมาชิก

สมาชิกให้คำรับรอง

 1. สมาชิกรับทราบว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ข้อมูลใดๆ
  ที่ได้ให้แก่บริษัทตามที่ระบุไว้ในสมัครสมาชิกเป็นจริงทุกประการสมาชิกยินยอมให้บริษัทตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกภาพและ/หรือการให้บริการ www.wiennashop.com ได้
 2. สมาชิกยอมรับการติดต่อจาก www.wiennashop.com โดยจะจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดให้ท่านสมาชิกรับทราบผ่านช่องทางสื่อสาร E-mail, SMS, Line
 3. สมาชิกที่ต้องการจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ใน www.wiennashop.com ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
  • ห้ามส่งข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ศาสนาตลอดจนถึงความมั่นคงของชาติ เป็นอันขาด
  • ใช้คำหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ หรือเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง อาจสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อบริษัท หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ
  • อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกอื่น
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ร่วมถึงรูปภพ ข้อความภาย และ/หรือสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลใด
  • มีการกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น

หมายเหตุ Privacy Policy ทางบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ
นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

ยอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก